"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aylar: Ağustos 2013

Windows Azure’da Load Balancing İşlemleri Nasıl Yapılır?

Windows Azure’daki sanal makinelerin dışarıyla iletişimi, üzerine eklenen endpoint’ler üzerinden gerçekleşir. Bu endpoint’ler, trafik için load balancing’in yanı sıra RDP veya SSH gibi protokoller üzerinden doğrudan sanal makineye bağlanmayı sağlar. Sanal makinelere, portlarını ve protokollerini kendinizin belirleyeceği yeni endpoint’ler ekleyebilirsiniz. Bir endpoint’e TCP (hem HTTP hem de HTTPS) veya UDP gibi bir protokol atayabilirsiniz. Bir sanal makineye eklenen her endpoint’e, iletişim için bir public bir de private port atanır. Private port, sanal makine üzerinde iletişim kuralları tanımlamak için kullanılırken public port, Windows Azure tarafından sanal makineyle harici kaynaklar arasında iletişim kurmak için kullanılır.

Gerekli yapılandırmayı yaptığınızda Windows Azure, network trafiğini bulut hizmetinin belirlediğiniz public port’ları üzerinden round-robin esasına göre load balancing gerçekleştirebilir. Bulut hizmetinizde web veya worker rolleri bulunduğunda, load balancing özelliğini etkinleştirmek için hizmete bağlı olarak çalışan örnek sayısını en az iki olarak belirlemeniz ve hizmet tanımında bir public endpoint tanımlamanız gerekir. Sanal makinelerde load balancing için yeni makine oluşturmanız, bir bulut hizmeti altında toplamanız ve makinelere load balancing için endpoint’ler eklemeniz gerekir.

windows_azure_load_balancing_1

Resim-1

Load balancing uygulanan endpoint, bulut hizmeti içindeki tüm sanal makineler tarafından kullanılan ve önceden belirlenmiş bir TCP veya UDP endpoint’tir. Aşağıdaki resimde public ve private port olarak 80 numaralı portu

Yorum Bırak